Întâlnirea Bisericilor baptiste din Țara Hațegului

În data de 25.09.2022, la Biserica creștină baptistă „Betleem” din Hațeg, a avut loc întâlnirea tuturor Bisericilor creștine baptiste din Țara Hațegului.

Înregistrarea evenimentului se poate urmări pe contul de Youtube al Bisericii.

Tema întâlnirii a fost privitoare la unitate. O sinteză a predicilor care au fost prezentate:

Alb Voinea: Despre unitate în dragoste
Martin Bodor: Despre unitate prin veghere (părtășie)
Vichente Cărăbaș: Despre unitate prin Duhul Sfânt
Nicu Tătar: Despre unitate prin modelul divin
Sergiu Dobre: Despre unitate prin acțiune
Florin Doboș: Despre unitate în/prin Hristos
Liviu Ficuț: Despre unitate zidită pe Fundație
Giura: Despre unitatea prin credincioșia înaintașilor
Gili: Despre unitate prin maturizare
Florin Popa: Despre unitate prin aderare la principiile Scripturii (diferența dintre membru și mădular)
Sami Priala: Despre unitate prin imnologia creștină
Ioan Vătran: Despre unitate prin resursele avute în Hristos

Predica finală a fost prezentată de președintele Comunității de Hunedoara, Ionuț Dumitru, cu titlul: „Obiceiurile robilor Dumnezeului Celui PreaÎnalt”, având următoarele puncte principale (obiceiuri la care suntem și noi încurajați, astăzi):
1. Mergeau la rugăciune
2. Lăudau pe Dumnezeu prin mulțumire
3. Trăiau o mărturie buna

După finalizarea serviciului divin, Biserica noastră a oferit o masă tuturor participanților. Biserica din Râu de Mori a contribuit cu prăjiturile.

Dumnezeu să fie slăvit pentru oportunitatea acestei părtișii!